В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 05:02

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Зразки документів | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

 

Договір купівлі-продажу житлового будинку

 

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр. ___________________________, проживаю в м. _____________ по вул. _______________________, буд. _____, кв. _____ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та гр. ________________________________, проживаю в м. _____________ по вул. ______________________, буд. _____, кв. _____ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність житловий будинок за N _____ (_________________________), що знаходиться по вул. ____________________ в м. ____________ (надалі - будинок) та сплачує ПРОДАВЦЕВІ грошові кошти у розмірі, визначеному цим Договором.

1.1. Будинок складається з _______ житлових кімнат, житловою площею______ кв. м.

1.2. Будинок належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого ________________________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу ________________ р. за реєстровим N _______, зареєстрованого в __________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки _____________ р. в реєстровій книзі N _______ за реєстровим N ________.

2. ПОКУПЕЦЬ  сплачує ПРОДАВЦЕВІ _______ (____________) гривень.

2.1. З цієї суми _________ гривень сплачується ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ готівкою у день укладення цього договору.

2.2. Решта суми ___________ гривень сплачується ПРОДАВЦЕВІ у день передачі будинку.

3. Інвентаризаційна вартість будинку становить ___________ (_____________________________________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ______ від ________________20__ р., виданого _________________________ бюро технічної інвентаризації.

4. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

4.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеного в цьому договорі будинку, немає;

4.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення;

4.3. усі інженерні комунікації будинку знаходяться в робочому стані і функціонують за призначенням;

4.4. до укладення цього договору будинок іншим особам не відчужений;

4.5. будинок під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває.

4.5.1. Факт відсутності заборони відчуження зазначеного будинку підтверджується довідками, виданими _________________________, приватним нотаріусом _______________________ міського нотаріального округу __________ 20__ р.;

4.6. будинок як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не переданий;

4.7. щодо будинку відсутні судові спори;

4.8. самовільних переобладнань у будинку немає;

4.9. особи, котрі проживають і/або зареєстровані в будинку на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з будинку в строки, встановлені цим договором;

4.10. внаслідок продажу будинку не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

4.11. будинок не наданий в користування наймачам (орендарям);

4.12. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо будинку немає;

4.13. будинок не належить до пам'яток історії та культури;

4.14. будинок не визнано аварійним або таким, що підлягає зносу;

4.15. договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

4.16. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на будинок.

4.17. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування будинку, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

5. Сторони підтверджують, що:

5.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

5.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

5.3. волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

5.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

5.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

5.6. чоловік (дружина) кожної із сторін дали згоду на укладення цього договору.

6. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу будинку.

6.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не матимуть правового значення.

7. Право власності на придбаний будинок у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору.

8. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня укладення Цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ________________ бюро технічної інвентаризації.

8.1. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ обов'язку, передбаченого п. 8 цього Договору, в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

9. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у будинку, звільнити будинок від речей, вилучити ключі від будинку в осіб, які їх мали, і передати будинок ПОКУПЦЕВІ до ______________________ 20__ р. (________________________дві тисячі ______________ року).

9.1. ПРОДАВЕЦЬ вправі передати будинок ПОКУПЦЕВІ до настання обумовленого строку.

9.2. Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати будинок ПОКУПЦЕВІ вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ (його уповноваженому представнику) ключів від будинку.

9.2.1. Одночасно із отриманням будинку ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний доплатити частину суми відповідно до пп. 2.2 цього договору.

9.2.2. Про одержання суми, зазначеної в пп. 2.2 цього договору, ПРОДАВЕЦЬ повинен написати розписку.

9.3. У разі прострочення передачі квартири ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити неустойку у розмірі _____ гривень за кожний день прострочення, а також несе витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг до дня передачі квартири, крім випадків, коли прострочення сталося з вини ПОКУПЦЯ.

9.4. ПОКУПЕЦЬ вправі утримати неустойку з суми доплати, належної ПРОДАВЦЕВІ, відповідно до п. 2 цього договору.

10. До моменту фактичної передачі будинку ПОКУПЦЕВІ ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження його фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів будинку.

10.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у будинку на момент його огляду ПОКУПЦЕМ, наявність яких зафіксовано в акті огляду, що міститься у додатку N ___ до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

11. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження будинку переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому будинку.

12. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ.

13. Правові наслідки приховування реальної вартості будинку, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

14. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.

15. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші два видаються сторонам.

15.1. ПОКУПЦЕВІ  передається також технічний паспорт на квартиру.

16. Підписи сторін:

ПРОДАВЕЦЬ   _____________/___________________/

ПОКУПЕЦЬ     _____________/___________________/
 

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

м. . . . . . . . ". ." . . . . . . . . 200. . р.

Ми, . . . . . . . . . . . . . ., що проживає за адресою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., паспорт: серія . . N . . . . ., виданий . . . . . . . . . . . ". ." . . . . . . . . . . . . . . . . р., та . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,що проживає за адресою: . . . . . . . . . . . . . ., паспорт: серія . . N . . . . . . . ., виданий . . . . . . . . . . . . . . ". ." . . . . . . . . . . . . . р., подавши ". ." . . . . . . . 200. . р. заяву про реєстрацію шлюбу до . . . . .. . . . . . . . . і маючи намір врегулювати майнові відносини між нами як подружжям, визначити  наші майнові права й обов'язки, керуючись ст. ст. 92 - 102 Сімейного кодексу України, уклали цей Шлюбний договір про таке:

1. Із майна, яке буде належати нам на праві спільної сумісної власності, 2/3 (дві третини) належатимуть мені, . . . . . . . . . . . . . ., а 1/3 (одна третина) - мені, . . . . . . . . . . . . .

Це право зберігається за нами і у випадку, коли один із нас буде зайнятий навчанням, веденням домашнього господарства чи доглядом за дітьми.

2. Належний мені, . . . . . . . . . . . . . ., на підставі технічного паспорта, виданого . . . . . . . . . . . . . ., автомобіль . . . . . . . . . . . . . ., двигун . . . . . . . . . . . . . ., шасі . . . . . . . . . . . . . ., кузов N . . . . . . . . . . . . . ., державний номерний знак . . . . . . ., зареєстрований в . . . . . . . . . . . . . ., після укладення шлюбу в органах реєстрації актів цивільного стану переходить у нашу з чоловіком, . . . . . . . . . . . . . ., спільну сумісну власність і підлягає перереєстрації  Музичні інструменти, які придбані мною, . . . . . . . . . . . . . ., до укладення шлюбу, а також ті, які я набуду за час шлюбу, належатимуть нам з дружиною, . . . . . . . . . . . . . ., на праві спільної сумісної власності.

3. На праві спільної сумісної власності нам буде належати також майно, набуте кожним із нас за договорами дарування в період перебування в зареєстрованому шлюбі, а

також коштовні (вартістю понад . . . . . . . . . . . . . .) речі індивідуального користування.

4 . Інше майно, набуте кожним із нас до шлюбу, або набуте кожним із нас за час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з нас особисто, а також набуте кожним із нас за час шлюбу в порядку спадкування, є особистою приватною власністю кожного з нас.

5. Я, . . . . . . . . . . . . . ., зобов'язуюсь разом зі своєю дружиною, . . . . . . . . . . . . . ., утримувати її непрацездатну матір — . . . . . . . . . . . . . ., надати можливість для

проживання її разом з нами, виділивши їй окрему кімнату, а також надавати щомісячно грошові суми в розмірі . . . . . . . грн. У зв'язку з цим при можливому поділі майна, яке буде набуто під час шлюбу, розмір частки . . . . . . . . . . . . . . зменшується відповідно на суму, що буде витрачена на утримання її матері.

6. Я, . . . . . . . . . . . . . ., зобов'язуюсь ощадливо ставитись до сімейного бюджету, здійснювати облік проведених витрат покупки на суму більше . . . . . . ., про що ставити

o Придбання речей на суму більше . . . . . . . . здійснюється за спільною попередньою домовленістю подружжя.

7. У разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов'язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 4 мінімальних заробітних плат щомісячно.

8. Я, . . . . . . . . . . . . . ., зобов'язуюсь забезпечити проживання своєї сім'ї в окремій квартирі, окремо від батьків протягом перших п'яти років подружнього життя.

9. Витрати по укладенню цього Шлюбного договору ми несемо порівну.

10. Цей Шлюбний договір укладений у письмовій формі і підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню до реєстрації шлюбу.

11. Цей Шлюбний договір набирає чинності у день реєстрації шлюбу між . . . . . . . . . . . . . .

12. Цей Шлюбний договір не може бути змінений в односторонньому порядку.

13. Зміни до цього Шлюбного договору можуть бути внесені нами шляхом складання Додаткової угоди до цього Шлюбного договору, яка підлягає обов'язковому

нотаріальному посвідченню.

14. Цей Шлюбний договір також може бути змінений у випадку та у порядку, визначеному чинним в Україні сімейним законодавством.

15. Ми маємо право відмовитися від цього Шлюбного договору. Наші права та обов'язки, визначені цим Шлюбним договором, припиняються в день подання нами до нотаріуса заяви про відмову від цього Шлюбного договору.

16. На вимогу одного із нас цей Шлюбний договір може бути розірваний за рішенням суду з підстав, що мають істотне значення, зокрема в разі неможливості його

17. Цей Шлюбний договір складено українською мовою, на . . . . . аркушах, в трьох автентичних примірниках, один з яких зберігається в справах . . . . . . . . . . . . . .

нотаріальної контори, а два інші видаються кожному з подружжя.

Підписи

Чоловік . . . . . . ./. . . . . ./    Дружина . . . . . ./. . . . . ./

 

До ___________ районного
(міського)суду _________
Позивач_________________
(п.і.п.б., адреса)
Відповідач _____________
(п.і.п.б., адреса)

Позовна заява
про розірвання шлюбу 

________ (число, місяць, рік) я зареєстрував(ла) шлюб з відповідачем ________п.і.п..б.) і проживав(ла) з ним (нею) разом до _______ (місяць, рік). Від цього шлюбу у нас є дитина (діти) _________ (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження дитини (дітей). Спільне життя з відповідачем не склалося ________ (вказати причини).

Шлюбні відносини між нами припинені з ______ (місяць, рік). Спільне господарство не ведеться.

Подальше спільне проживання та збереження шлюбу неможливі. Спору про поділ майна, що є нашою спільною власністю, немає. Між нами досягнуто угоди про утримання дитини (дітей).

Згідно зі ст. 110 Сімейного Кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ СУД:

Розірвати шлюб між мною та відповідачем ________ (п.і.п.б.) зареєстрований _____ в____ (число, місяць, рік) (найменування) ЗАГСу. Актовий запис № __.

Додаток:

1. Свідоцтво про шлюб.

2. Копія свідоцтва (свідоцтв) про народження дитини (дітей).

3. Довідки про заробітну плату позивача та відповідача.

4. Квитанція про сплату державного мита.

5. Копія позовної заяви.

Підпис                                                                                                                       Дата

 

До _____________ районного

(міського) суду ___________
Позивач __________________
(п.і.п.б., адреса)
Відповідач _______________
(п.і.п.б., адреса)

Позовна заява

про стягнення аліментів

Я перебуваю (перебувала) з відповідачем у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей) ______ (ім'я, дата народження).

Відповідач ухиляється від утримання дитини (дітей), матеріальної допомоги добровільно не надає.

Відповідно до ст. 181 Сімейного кодексу України та статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України",

ПРОШУ:

Стягувати з _________ (п.і.п.б. відповідача) ___________ (дата народження) уродженця ________ назва населеного пункту) аліменти на мою користь на утримання дитини (дітей) __________ (ім'я) ________ (дата) народження в розмірі _____ частки заробітної плати щомісячно, починаючи з дня подання заяви і до повноліття дитини (першої дитини), а потім у _____ частині зарплати до повноліття ________ (ім'я дитини).

Додаток:

1. Копія свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу).

2. Копія свідоцтв(а) про народження дітей (дитини).

3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого самоврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.

4. Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку.

5. Копія заяви для направлення відповідачу.

6. Квитанція про сплату судового збору (відповідно до ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України судові витрати не сплачуються).

Дата                                                                                                                          Підпис

.

До ______________ міськрайонного суду

_________________області

Позивач:   Кравченко Максим Миколайович,

який проживає  за адресою: вул. Маяковського, буд.  3, 

кв. 156, м. ______________ ______________ обл.,

поштовий індекс _____

Відповідач:Кащенко Людмила Яківна,

яка проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 3,

кв. 157, м.  ______________ ______________ обл.,

поштовий індекс _____

Ціна позову:15 000 гр.

Позовна заява

про визнання  заповіту недійсним

      24 листопада 2002 року мій дід Крюк Іван Силович заповідав мені двокімнатну квартиру №156 по вул. Маяковського, буд. 3 в м.  ______________ ______________області, що підтверджується доданою до заяви копією заповіту

12 лютого 2005 року він помер.

    Після його похорон я звернувся до державного нотаріуса _____________ міської державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини і від нього дізнався, що за три дні до смерті мій дід заповів квартиру своїй сусідці  Кащенко Людмилі Яківні. Заповіт на її ім’я був посвідчений 8 лютого 2005 року приватним нотаріусом Марченко Валентино Іванівною, і я вважаю його недійсним з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 225 Цивільного кодексу України правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

На час складання заповіту моєму дідові виповнилося 87 років. В останні роки у нього розвився віковий склероз і почастішали випадки несприйняття дійсних подій.

Внаслідок цього ще за рік до смерті він перебував на обстеженні у невропатолога та психіатра. Однак спроби поліпшити його психічний стан позитивного результату не мали.

На  день  посвідчення заповіту  на користь  Кащенко Л.Я. у мого діда  спостерігався  процес  психічного  розладу, що  зможе підтвердити лікар-психіатр та наші сусіди Остапчук В.І. та Дубиніна М.П.

Крім перелічених свідків, зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 16, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 1257 ЦК України, керуючись ч. 1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130, ч. 1 ст. 132, ст. 143, п. 2 ч. 1 ст. 145  ЦПК України

 

ПРОШУ СУД:

 

1. Визнати недійсним заповіт Крюка Івана Силовича на користь Кащенко Людмили Яківні, посвідчений 8 лютого 2005 року приватним нотаріусом Марченко Валентино  Іванівною.

2. Стягнути з відповідачки на мою користь судові витрати.

3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про:

а) витребування із _____________ міської державної нотаріальної контори ксерокопії заповіту, складеного Крюк І.С. на  ім’я Кащенко Л.Я.,

б) призначення судово-психіатричної експертизи для вирішення питання про можливість Крюк Іваном Силовичем усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними на момент складання заповіту;

в)  виклик до суду свідків:

- Остапчук Валентини Іванівни, яка проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 3, кв. 160, м.  ______________ ______________обл.,

-  Дубиніної  Марини Петрівни, яка проживає за адресою: вул. Маяковського, буд.  3, кв. 162, м.  ______________ ______________обл.,

- Васильченко Антона Андрійовича, який проживає за адресою: вул. Марата, буд. 13, кв. 16, м.  ______________ ______________обл.

Додатки:

 1. Дві копії свідоцтва  про смерть Крюк І.С.
 2. Дві копії свідоцтва про народження Кравченко М.М.
 3. Довідка з місця проживання.
 4. Копія довідки з місця проживання.
 5. Дві копії свідоцтва про приватизацію квартири.
 6. Дві копії заповіту на ім’я Кравченко М.М.
 7. Довідка БТІ.
 8. Копія довідки БТІ.
 9. Квитанція про сплату судового збору.
 10. Копія квитанції про сплату судового збору.
 11. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.&nbs
Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz