В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 05:37

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Конституційне право | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

 

Таблиця  Поняття конституційного права. 

Конституційне право України — це провідна галузь права, яка становить сукупність правових норм, що закріплюють та регулюють основу соціально-економічної структури суспільства, його політичну систему, правовий статус людини з метою забезпечення умов для здійснення державної влади в країні

Конституційно-правові відносини

Елементи

Суб’єкти

Народ України; фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства); об’єднання громадян; трудові колективи; юридичні особи; державні органи; держава в цілому; інші держави та їхні фізичні особи.

Об’єкти

Політична влада, державна територія, майнові цінності (об’єкти власності), дії (голосування під час виборів), особисті немайнові блага (недоторканість)

Зміст

Сукупність прав та обов’язків між різними суб’єктами (між органами державної влади, між громадянами та органами влади і місцевого самоврядування тощо)

 Таблиця. Джерела Конституційного права України: поняття та види. 

Джерело конституційного права — це зовнішня об’єктивація волі Українського народу і політики Української держави, що передбачає надання їм чи визнання за ними певної юридичної сили у визначеній формі, тобто джерела конституційного права є нормативно-правовим актами (НПА) волевиявлення народу або держави, що мають юридичну силу

За юридичною силою джерела конституційного права поділяються на:

Конституційні

Конституція України

Єдиний нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили

Акти всеукраїнського референдуму

Акти, що мають найвищу юридичну силу

Законодавчі

Закони

Нормативно-правові акти, що приймаються за особливою процедурою, мають вищу юридичну силу і регулюють найбільш важливі комплекси суспільних відносин у сфері конституційного права

Чинні міжнародні договори України

Такі міжнародні договори, що є частиною національного законодавства виключно за умови ратифікації їх Верховною Радою України і лише ті, які регулюють суспільні відносини, що є предметом конституційного права

Підзаконні

Постанови та інші НПА ВРУ, укази і розпорядження Президента України; постанови та розпорядження КМУ та НПА інших ЦОВВ; рішення ЦВК і територіальних виборчих комісій; акти реагування Уповноваженого ВР України з прав людини; рішення та висновки КСУ; НПА колишніх СРСР і УРСР

Нормативно-правові акти, що виражають волю Українського народу та політику держави, не суперечать Конституції України та законам України і розвивають їх положення

Локальні

Нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим і НПА інших суб’єктів місцевого самоврядування

Нормативно-правові акти, що приймаються органами влади АРК чи суб’єктами місцевого самоврядування і не можуть суперечити конституційним джерелам

 

Таблиця  Конституція України як головне джерело конституційного права України. 

Конституція України — єдиний нормативно-правовий акт найвищої сили, який є Основним Законом суспільства і держави, регулює найважливіші суспільні відносини, містить норми прямої дії, має особливий порядок прийняття, внесення до нього захисту, гарантування

 

Основні характерні ознаки:

 

 

1

Конституція за своєю сутністю є Основним Законом (lex fundamentals), що виражає волю Українського народу і політику держави, встановлює цілі, завдання та об’єкти правового регулювання

2

Конституція за своїм змістом має найвищу юридичну силу, тобто є найвищим правовим актом держави

3

норми Конституції є нормами прямої дії; Конституція є основним джерелом національної правової системи, базою поточного законодавства, визначає основні напрями його розвитку

4

Конституція приймається і вводиться в дію відповідно до передбаченої законом спеціальної процедури

5

чинне законодавство передбачає спеціальний механізм правового захисту, гарантування Конституції

 

Таблиця Поняття громадянства.  

Громадянство — необмежений у процесі і часі правовий зв’язок особи з державою, який обумовлює поширення на неї всіх конституційних прав, свобод та обов’язків і змушує державу захищати права та законні інтереси своїх громадян як на своїй території, так і за її межами

Способи набуття:

За народженням (ґрунтується на одному з двох принципів)

Принцип права крові

(jus sanguinis)

Означає, що особа набуває громадянство батьків незалежно від місця народження (притаманний законодавству більшості держав світу)

Принцип права ґрунту

(jus soli)

Означає, що особа набуває громадянство держави, на території якої народилася, незалежно від громадянства батьків (притаманний законодавству США та латиноамериканських держав)

Внаслідок прийняття до громадянства (натуралізація)

Акт прийняття до громадянства (підстава) певної держави іноземця чи особи без громадянства (відбувається у випадках: набуття громадянства особою, яка його не має (апатридом); зміни громадянства; суміщення, або кумуляції, за якою особа зберігає колишнє громадянство і набуває нове)

Здійснюються, як правило, з урахуванням умов, передбачених законом (відповідний термін проживання зацікавленої особи на території даної держави, її майновий стан, родинні зв’язки тощо)

Внаслідок репатріації

Означає повернення емігрантів — осіб, які добровільно або примусово залишили батьківщину і виїхали в іншу країну на постійне чи тривале проживання, з поновленням їх у правах громадянства

Внаслідок оптації

Означає, у міжнародному праві, — добровільний вибір громадянства при зміні державою, громадянином якої особа була, території (оптанти можуть, на власний розсуд, або зберегти громадянство своєї держави, або набути громадянства держави, до якої, за оптації, переходить територія)

 

Таблиця   Підстави припинення громадянства. 

Припинення громадянства

 • Внаслідок виходу з громадянства України.
 • Внаслідок втрати громадянства України.
 • За підставами, передбаченими договорами України

Підстави втрати громадянство України

 • Якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави.
 • Якщо іноземець набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому законом, документи про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього.
 • Якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов’язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство.
 • Якщо особа набула громадянство України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів.
 • Якщо громадянин України без згоди державних органів України добровільно вступив на військову службу, на роботу в службу безпеки, правоохоронні органи юстиції або органи державної влади чи органи місцевого самоврядування іншої держави

 

Таблиця Міжнародні стандарти у сфері прав людини.

Міжнародний білль про права людини

Складові

 

Загальна декларація прав людини

 • Прийнята ГА ООН резолюція 217 (ІІІ) у Парижі 10 грудня 1948 р. (Українська РСО утрималась при голосуванні за Декларацію);
 • складається з преамбули та 30 статей, що містять основні права і свободи;
 • проголосила всіх людей вільними та рівними у своїй гідності і правах;
 • є першим міжнародним документом, в якому найповніше викладено перелік прав людини;
 • не є юридично обов’язковим документом, проте відбиває загальну домовленість народів світу;
 • є моральним зобов’язанням для членів міжнародного співтовариства;
 • стала складовою частиною так званої Хартії прав людини

Міжнародний пакт про громадські і політичні права

 • Прийнята ГА ООН резолюція 2200А (ХХІ) 16 грудня 1966 р.;
 • складається з преамбули, 5 частин, 53 статей;
 • має обов’язкову силу для держав, які його ратифікували чи приєдналися до нього;
 • кожна держава зобов’язується поважати та забезпечувати права, що містяться у Пакті;
 • ратифікований Україною 19 жовтня 1973 р., набув чинності для України — 23 березня 1976 р.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

 • Прийнятий ГА ООН резолюція 2200А (ХХІ) 16 грудня 1966 р.;
 • складається з преамбули, 5 частин, 31 статі;
 • має обов’язкову силу для держав, які його ратифікували чи приєдналися до нього;
 • кожна держава зобов’язується у межах наявних ресурсів вживати заходів для того, щоб поступово забезпечити визнані у Пакті права;
 • ратифікований Україною 19 жовтня 1973 р., набув чинності для України — 3 січня 1976 р.
     

Таблиця . Права і свободи людини: поняття та загальна характеристика. 

Права і свободи людини — її певні можливості, які:

а) необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах;

б) об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства;

в) мають бути загальними та рівними для всіх людей

Загальна характеристика

1

Вони визначають засади правового захисту особи; людина (як суб’єкт прав і свобод) у цьому розумінні виступає як фізична особа

2

Вони належать людині від народження, а тому є природними і невідчужуваними, а отже, пов’язані з самою людиною, її існуванням і розвитком

3

Вони є необхідним елементом громадянського суспільства та правової держави

4

Вони мають домінантне значення, бо поширюються на всіх людей, які проживають у тій чи іншій державі

5

Вони закріплені у національному законодавстві — конституціях країн

6

Вони визнані міжнародним співтовариством, тобто знайшли відображення у численних міжнародних актах: Загальній декларації прав людини (1948 р.), Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини (1950 р.), Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (1966 р.); Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.)

7

Вони засновані на принципах свободи, рівності та справедливості й мають універсальний характер

8

Вони забезпечуються національними засобами правового захисту, а також за допомогою міжнародної процедури в рамках ООН та інших міжнародних організацій, міжнародних судових органів тощо

9

Боротьба з порушенням цих прав є важливим напрямом міжнародного співробітництва й має два аспекти:

а) виховання поваги до прав людини і сприяння їх здійсненню;

б) усунення грубих порушень прав людини

До прав і свобод людини відносять:

Право на життя

Право на недоторканність приватного життя, особистої і сімейної таємниці, захист своєї честі і гідності, свободи совісті й віросповідання

Право на незастосування до особи тортур, насилля або іншого жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання

Право на судовий захист, правосуддя і пов’язані з ним інші процесуальні права тощо

         

Таблиця. Конституційні обов’язки громадян України. 

Конституційні обов’язки громадян України

Стаття

1

Неухильно додержуватися Конституції України та законів

ч. 1 ст. 68

2

Не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей

ч. 1 ст. 68

3

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України

ч. 1 ст. 65

4

Шанування державних символів України (прапор, гімн, герб)

ч. 1 ст. 65

5

Не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані громадянином збитки

ст. 66

6

Зобов’язання сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом

ч. 1 ст. 67

7

Подавати усім громадянам щорічно до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом

ч. 2 ст. 67

8

Зобов’язання батьків утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітніх дітей — піклуватися про своїх непрацездатних батьків

ч. 2 ст. 51

9

Здобуття обов’язкової повної загальної середньої освіти

ч. 2 ст. 53

Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки (ч.1 ст. 57)

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом (ч. 2 ст. 57)

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними (ч. 3 ст. 57)

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

ч. 2 ст. 68 Конституції України

         

 

Таблиця  Міжнародні засоби захисту прав людини. 

Органи ООН, які займаються питаннями прав людини

Генеральна Асамблея ООН

 • Сприяє міжнародному співробітництву в галузі здійснення прав людини і основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії;
 • проводить дослідження і надає рекомендації щодо здійснення і поваги прав людини, приймає відповідні резолюції з конкретних питань захисту прав людини;
 • приймає і відкриває для ратифікації міжнародні багатосторонні договори з прав людини, які переважно іменуються конвенціями

Комісія з прав людини ЕКОСОР ООН

 • Функціональний орган Економічної і соціальної ради ООН, утворення (16.02.1946 р.) для надання допомоги Раді у здійсненні покладених на неї Статутом ООН завдань щодо захисту прав людини;
 • подає ЕКОСОР пропозиції, рекомендації та доповіді стосовно: Міжнародної хартії прав людини і громадянина; міжнародних декларацій або конвенцій про громадянські свободи, права жінок, свободу інформації та ін.; захисту національних меншин;
 • входять представники 53 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР строком на 3 роки, а сесії Комісії проводяться раз на рік у Женеві (Швейцарія);
 • у її складі діє експертний орган — підкомісія для попередження дискримінації прав та захисту меншин (26 експертів)

Центр із прав людини

 • Підрозділ Секретаріату ООН, який допомагає ГА ООН, ЕКОСОР ООН, Комісії з прав людини і решті органів ООН, які займаються проблемами захисту прав людини і основних свобод;
 • запроваджує дослідження в галузі прав людини, стежить за здійсненням прав людини, готує доповіді з цих питань;
 • керує програмою консультативного обслуговування політичної допомоги в галузі прав людини, координує зв’язки з неурядовими організаціями, збирає і розповсюджує інформацію, готує публікації;
 • знаходиться у відділенні ООН у Женеві, має відділення з прав людини в Нью-Йорку

Верховний комісар ООН із прав людини

 • посадова особа ООН, яка безпосередньо відповідальна за діяльність цієї організації у галузі прав людини (посада засновника ГА ООН 20.12.1993 р.);
 • головне завдання — координація всіх програм ООН у галузі прав людини;
 • забезпечує ділове співробітництво між органами ООН у галузі прав людини

Міжнародний суд ООН

 • функціонує на підставі статуту — складової частини Статуту ООН;
 • складається з 15 суддів, які обираються строком на 9 років (оновлення складу Суду відбувається на одну третину кожні три роки), місце розташування — Гаага (Нідерланди);
 • розглядає справи, сторонами яких є лише держави, забезпечує представництво найголовніших форм цивілізації та основних правових систем світ

Таблиця  Конституція України про референдуми. 

Основні положення Конституції України про референдуми

1

Народне волевиявлення здійснюється через … референдум

ст. 69

2

Громадяни мають право брати участь … у всеукраїнському та місцевих референдумах

ч. 1 ст. 38

3

Право голосу на… референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення 18-ти років

ч. 1 ст. 70

4

Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених … Конституцією

ч. 1 ст. 72

5

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн. громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як 2/3 областей і менше як по 100 тис. підписів у кожній області

ч. 2 ст. 72

6

Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України

ст. 73

7

Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії

ст. 74

8

До повноважень Верховної Ради України належить:

2) призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 … Конституції

ч. 1 ст. 85

9

Виключно законами України визначаються: 20) організація і порядок проведення … референдумів

ч. 1 ст. 92

10

Президент України: 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 … Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою

ч. 1 ст. 106

11

До відання Автономної Республіки Крим належить: 2) організація та проведення місцевих референдумів

ч. 1 ст. 138

12

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органами місцевого самоврядування … забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів…

ч. 1 ст. 143

 

Таблиця . Вибори як основна форма безпосередньої демократії.

Вибори — це форма безпосередньо демократії, народного волевиявлення, яка передбачає формування складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом голосування

Вибори — це спосіб формування складу колегіальних та інших структур відповідних представницьких органів державної влади і місцевого самоврядування, а також органів управління підприємств, установ та організацій

Форма і спосіб виборів є вільними

означає, що виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні

означає, що застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється

Види виборів

Залежно від того, які органи обираються

 

Залежно від підстав проведення

Вибори народних депутатів України

Чергові

Вибори Президента України

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Позачергові

Вибори депутатів місцевих рад (сільських, селищних, міських, районних, обласних)

Повторні

Вибори сільських, селищних та міських голів

Проміжні

Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz