В дзеркалі історії Вівторок, 07.07.2020, 06:29

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Земельне право | Реєстрація | Вхід
Меню сайту

Кнопка сайту
Прошу підтримати мій сайт і розмістити кнопку на вашому сайті

Форма входу

Веб сервіси
Конструктор дидактичних ігор classtools.ru
Сервіс для створення ментальних карт Bubbl.us
Сервіс для створення фотоколажів picjoke.net
Сервіс для створення інфографіки easel.ly
Онлайн сервіс для створення опитування Flisty
Генерація тематичних вікторин JeopardyLabs
Інтерактивні дидактичні матеріали LearningApps
Онлайн сервіс- віртуальна дошкаLIno it
Віртуальні екскурсії MapSkip
Віртуальна дошкаWeb Whiteboard
3D презентаціїSlides
Генератор ребусівРебус №1
Генератор кросвордів Фабрика кроссвордов
Генерація хмар зі слів Image chef.
Генератор пазлів flagear

Таблиця. Земельні відносини.

Земельні відносини

Це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею

Суб’єкти

1

Громадяни

2

Юридичні особи

3

Органи місцевого самоврядування

4

Органи державної влади

Об’єкти

1

Землі в межах території України

2

Земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї)

Регулюються

1

Конституцією України

2

Земельним кодексом України (22.Х.2011 р.)

3

Іншими нормативно-правовими актами в галузі земельних відносин

з метою:

1

Забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави

2

Забезпечення рівноправного розвитку усіх форм власності на землю

3

Збереження і відтворення родючості ґрунтів

4

Забезпечення поліпшення навколишнього природного середовища

5

Забезпечення раціонального використання та охорони земель

Таблиця. Земельне право. Загальна характеристика Земельного кодексу України.

Земельне право

Галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини щодо раціонального використання й охорони земель, охорони прав землевласників і землекористувачів

Основне джерело земельного права

Земельний кодекс України, прийнятий 25.10.2001 р., введений у дію 01.01.2002 р., складається з 10 розділів, 37 глав, 212 статей

 

Основні положення Земельного кодексу України

1

Загальна частина

Дається характеристика земельних відносин, земельного законодавства та його принципів, визначені повноваження органів державної влади і місцевого самоврядування у цій сфері

2

Землі України

Визначає склад, основні ознаки та цільове призначення земель відповідно до категорії

3

Право на землю

Визначає його поняття, зміст, суб’єкти, їхні права й обов’язки, форми власності на землю, види та особливості землекористування, обмеження прав на землю

4

Набуття і реалізація права на землю

Встановлює їхні підстави та порядок, особливості отримання землі у власність та користування, припинення і перехід прав на землю

5

Гарантії прав на землю

Визначає гарантії та способи захисту прав на земельні ділянки, відповідальність за порушення цих прав, підстави та порядок відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, порядок вирішення земельних спорів

6

Охорона земель

Подає визначення поняття, завдання, зміст і порядок охорони земель

7

Управління в галузі використання і охорони земель

Визначає порядок встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень, планування використання земель, землеустрій, моніторинг земель, державний земельний кадастр, плати за землю тощо

8

Відповідальність за порушення земельного законодавства

Встановлює підстави та порядок такої відповідальності, порядок повернення самовільно зайнятих земель тощо

9

Прикінцеві та перехідні положення

Таблиця. Види земель, їх основне цільове призначення.

Земля

Основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави

Категорія земель

Визначення та склад земель

1

Землі сільськогосподарського призначення

Ними визначаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності

2

Землі житлової та громадської забудови

До них належать земляні ділянки в межах населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування

3

Землі оздоровчого призначення

До них належать землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей

4

Землі рекреаційного призначення

До них належать землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів

5

Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

Це ділянки суші і водного простору з природними комплексами та об’єктами, що мають особливу природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус території та об’єктів природно-заповідного фонду; до земель іншого природоохоронного призначення належать земельні ділянки водно-болотних угідь, що не віднесені до земель лісового і водного фонду

6

Землі історико-культурного призначення

До них належать землі, на яких розташовано історико-культурні заповідники, музеї-заповідники, меморіальні парки, меморіальні кладовища, могили, городища, архітектурні ансамблі і комплекси, історичні центри

7

Землі лісового фонду

До них належать землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства

8

Землі водного фонду

До них належать землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами тощо

9

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення

Ними визнаються земельні ділянки, надані в установленому порядку підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності

Таблиця. Право власності на землю.

Право власності на землю

Право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками

Суб’єктами права власності на землі

Приватної власності

Є громадяни та юридичні особи

Комунальної власності

Є територіальні громади, які реалізують це право безпосереднього або через органи місцевого самоврядування

Державної власності

Є держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади

Об’єктом права власності є земельна ділянка

Тобто частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами

Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться

Право власності на земельну ділянку розповсюджуються на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд

Земельна ділянка може знаходитьсь у спільній власності

З визначенням частки кожного з учасників спільної власності

Це спільна часткова власність

Без визначення часток учасників спільної власності

Це спільна сумісна власність

Таблиця. Землеволодіння та землекористування.

Землеволодіння

Землекористування

Володіння на передбачених законом підставах

Користування землею на передбачених законом підставах, що визначають права та обов’язки землекористувачів

Ґрунтується на праві власності на землю (тобто праві володіння, користування і розпорядження земельними ділянками)

Ґрунтується на праві користування землею (тобто праві землекористувача володіти і користуватися земельною ділянкою)

Власник земельної ділянки

Землекористувач

Громадянин або юридична особа України, яким і на чиє ім’я в установленому законом порядку передано у власність земельну ділянку

Громадянин або юридична особа, яким у встановленому законом порядку земельну ділянку передано у землекористування

Форми здійснення землекористування

 • Право постійного користування земельною ділянкою — це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
 • Право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
 • Право концесії земельної ділянки — це право здійснювати на земельній ділянці концесійну діяльність.
 • Виникає після одержання її користувачем документа, що посвідчує право постійного користування земельною ділянкою та його державної реєстрації.
 • Виникає після укладення договору оренди та його державної реєстрації.
 • Виникає після укладення договору концесії та його державної реєстрації

Таблиця. Права та обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів.

Права власників земельних ділянок та землекористувачів

1

Самостійно господарювати на землі

2

Володіти посівами і насадженнями сільськогосподарських та інших культур, виробленою сільськогосподарською продукцією

3

Використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельний ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі

4

На відшкодування збитків у випадках, передбачених законом

5

Споруджувати житлові будинки, виробничі та інші будівлі та споруди

6

Для власників земельних ділянок: провадити або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину

Обов’язки власників земельних ділянок та землекористувачів

1

Забезпечувати використання землі за цільовим призначенням

2

Додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля

3

Своєчасно сплачувати земельний податок (для землекористувачів — орендну плату)

4

Не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів

5

Підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі

6

Своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом

7

Дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон

8

Зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем

Таблиця. Договір оренди землі.

Договір оренди землі

Договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог чинного законодавства

Основні положення договору оренди землі

 • Укладається у письмовій формі.
 • Повинен містити план (схему) земельної ділянки, що є його невід’ємною частиною.
 • Договір оренди земельної ділянки посвідчується нотаріально за місцезнаходженням земельної ділянки за бажанням однієї зі сторін договору.
 • Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати ???
 • Коли договір укладений, то підлягає державній реєстрації.
 • Набирає чинності: 1) після досягнення домовленості з усіх істотних умов; 2) після підписання його сторонами; 3) після його державної реєстрації

Істотні умови договору оренди землі

 • Об’єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки).
 • Строк дії договору оренди.
 • Орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, строки та порядок внесення і перегляду, відповідальність за несплату).
 • Цільове призначення, умови використання.
 • Умови збереження стану об’єкта оренди.
 • Умови передачі земельної ділянки орендарю.
 • Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві.
 • Існуючі обмеження і обтяження щодо використання земельної ділянки.
 • Сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини.
 • Відповідальність сторін

Припиняється у разі

 • Закінчення строку, на який його було укладено.
 • Викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законами України.
 • Поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря.
 • Ліквідації юридичної особи — орендаря.
 • Смерті фізичної особи — орендаря, засудження його до позбавлення во

Таблиця. Право земельного сервітуту: зміст та види.

Право земельного сервітуту

Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками)

Земельний сервітут

 • Може бути постійним і строковим.
 • Не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.
 • Здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.
 • Не може бути предметом купівлі–продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
 • Встановлюється за домовленістю між власниками сусідніх земельних ділянок на підставі договору або рішення суду

Види права земельного сервітуту

 • Право проходу та проїзду на велосипеді.
 • Право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху
 • Право прокладання та експлуатації ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних телекомунікацій.
 • Право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку.
 • Право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку.
 • Право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми.
 • Право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми.
 • Право прогону худоби по наявному шляху.
 • Право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд.
 • Інші земельні сервітути

 

 

 

 

 

Пошук

Час

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Друзі сайту
HISTORY11 Помощь блогеру


Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz